Vijaeni transporter s sitami

Vijaèni transporterji se uporabljajo predvsem na tem podroèju. Ta posoda omogoèa dovajanje pripravljene krme iz me¹alnika, prenos lastne krme iz mlinca ali trosilnika gnoja. Ma in uporabite za razkladanje in nakladanje zrnja.Maksimalni delovni kot vijaènih transporterjev je 45 stopinj. Doloèen vijaèni transporter obstaja tudi za ¾itno ¾ito ali vijaèni podajalnik.Vijaèni transporter je primeren za razkladanje kmetijskih prikolic ali polnjenje silosov. Pomaga in nosi ¾ito. Transporterji se ¹e vedno uporabljajo za predhodno èi¹èenje zrn. Ta posoda je obièajno narejena kot del napajalne linije in naèin skladi¹èenja ¾ita. Vijaèni transporterji so orodja dol¾ine od 4 do 12 m, zmogljivost od 7 do 60 T / h, premer cevi od fi 110 do fi 250, motorji od 1,5 do 11 kW.Vijaèni transporterji so izjemno funkcionalni konstrukcijski kmetijski stroji. Med njihovo pogosto uporabo je zelo praktièno preverjati stanje le¾ajev in klinastih jermenov. Te sestavine so najbolj nujne v jedi. To igro je treba paziti na kot vijaènega transporterja. Doseèi mora najveè 45 stopinj.Izjema od tega standarda so vertikalni transporterji. Ob stenah stavb, silosov in drugih industrijskih in kmetijskih poslopij so prisotne jedi.Vijaèni transporterji imajo moè prednosti. Odlikujejo jih visoka uèinkovitost, majhno povpra¹evanje, nizka cena, nizki stro¹ki vzdr¾evanja, enostavna uporaba in mo¾nost spreminjanja delovnega kota transportnega traku.Obstajajo tudi transporterji, izbrani za zamenjavo polo¾aja. Zahvaljujoè temu polo¾aju se transporter lahko sprejme na naslednjih podroèjih. Ne vsaj na terenu. Transportni trakovi omogoèajo in spreminjajo nagibni kot. Vijaèni transporter se lahko doda z dodatnimi elementi, npr. Polnilnim lijakom, drugim naèinom razdeljevanja in podalj¹kom.