20000x mikroskop

Operacijski mikroskopi se uporabljajo pri operacijah, ki zahtevajo veliko natanènost pri nizkem delovnem obmoèju, zato so sedaj uporabili na podroèju oftalmologije, zobozdravstva, otorinolaringologije in nevrokirurgije. Operacijski mikroskop ni samo standardna mikroskopska oprema za iskanje samo za izbolj¹avo slike, temveè tudi oprema, ki izbolj¹a stereoskopijo slike in globino polja. Med drugim se uporabljajo mikroskopi, ki delujejo v mikrokirurgiji, ki ustvarja operativno metodo, ki temelji na gradnji zdravil na veliko majhnih anatomskih strukturah. Nekateri operacijski mikroskopi, ki se uporabljajo v mikrokirur¹kih operacijah z vgrajeno kamero, omogoèajo tudi zanesljivo dokumentiranje obdelav.Sodobni kirur¹ki mikroskopi so zapletena kontraverzivna mehanska suspenzija kirur¹ke optike, nova generacija je okra¹ena s koaksialno ksenonsko razsvetljavo, samodejno ostrenje, avtobalizacijo in varioskopom. ©tevilne sodobne re¹itve, uporabljene v novi generaciji operacijskih mikroskopov, zmanj¹ujejo tveganje napak pri nevarnih operacijah, ki varèujejo z zdravjem ali bitjem. Drugi operativni mikroskopi so veèinoma avtomatizirani, parametre njihovega obstoja pa je mogoèe sinhronizirati z delovnimi oblikami operaterja, ki med nevrokirur¹kim postopkom upravlja mikroskopsko napravo. Danes znanstveniki ¹pekulirajo, da nenehen razvoj v mikroskopiji omogoèa zaèetek razvoja nanotehnologije, ki bo v medicini prihodnosti ¹iroko uporabna.